Digitálne odmeriavania JENIX

kontaktujte nového výhradného zásupcu:

OSS service s.r.o.
Nová 5, 977 03 Brezno

oss@ossservice.com

www.ossservice.com

Peter Čtvrtlík
tel: 0905 522 008